Óscar Colón Delgado

Niña con gato (1922) Óscar Colón Delgado (1889-1968)
Óleo 32″ x 26″